Орнотуу

YALIS BF версиясынын эшик туткасын бекитүү топтомун орнотуу боюнча окуу куралы

YALIS BJT версиясынын эшик туткасын орнотуу боюнча окуу куралы

YALIS NO.272 (КӨПЧҮЛҮК) Минималисттик эшик туткасын орнотуу боюнча окуу куралы (Минималисттик эшиктер үчүн)

YALIS NO.272 (КӨПЧҮЛҮК) Айнек эшик туткасынын кулпусун орнотуу боюнча окуу куралы (Айнек эшиктер үчүн)

YALIS NO.259 (RAINBOW) Minimalist Door Handle Lock Set орнотуу боюнча окуу куралы

YALIS NO.262 (чексиз) жыгач эшик туткасынын кулпусун орнотуу боюнча окуу куралы (жыгач эшиктер үчүн)

YALIS NO.292 (GUARD) Айнек эшик туткасынын кулпусун орнотуу боюнча окуу куралы

YALIS Glass Splint Panel Нускасы Эшиктин туткасын бекитүү Орнотуу боюнча окуу куралы